001. საქართველოს გზების მაღალი ხარისხის, დეტალური, რელიეფური რუქა (საავტომობილო და სარკინიგზო), გვირაბების მითითებით.

002. გზის და სარკინიგზო მაგისტრალის რუკა

003. საქართველოს გზა და სარკინიგზო მაგისტრალი

004. საქართველოს გზა, სარკინიგზო და აეროპორტი

005. ამიერკავკასიის რკინიგზის სქემა

006. საქართველოს რკინიგზის რუკა

007. საქართველოს გზატკეცილებისა და მაგისტრალების რუკა

008. საქართველოს რეგიონების რუქები

009. საქართველოს რეგიონების რუქები - აფხაზეთი

010. საქართველოს რეგიონების რუქები - აჭარა

011. საქართველოს რეგიონების რუქები - გურია

012. საქართველოს რეგიონების რუქები - იმერეთი

013. საქართველოს რეგიონების რუქები - კახეთი

014. საქართველოს რეგიონების რუქები - ქვემო ქართლი

015. საქართველოს რეგიონების რუქები - მცხეთა-მთიანეთი

016. საქართველოს რეგიონების რუქები - რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

017. საქართველოს რეგიონების რუქები - სამეგრელო და ზემო სვანეთი

018. საქართველოს რეგიონების რუქები - სამცხე-ჯავახეთი

019. საქართველოს რეგიონების რუქები - შიდა ქართლი

020. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - გურია

021. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - იმერეთი

022. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - კახეთი

023. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - ქართლი

024. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - აჭარა

025. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - ფშავი

026. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - რაჭა

027. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - სამხრეთ საქართველო

028. არქივი საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ისტორიული რეგიონების დეტალური აღწერილობის რუკებით - სვანეთი

029. კოლხეთის, იბერიის, ალბანეთის და მეზობელი ქვეყნების რუკა

030. საქართველოს რუქა