გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და სქოლიოები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ

დიდნი კურთხევანი, თბილისი, 2002

ელექტრონული ვერსია მომზადებული საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის მიერ 
     
  ძველი ქართული ხელნაწერების მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა და სქოლიოები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ

დიდნი კურთხევანი, თბილისი, 2006

ელექტრონული ვერსია მომზადებული საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის მიერ