აგერ პატარა შკოლა,
მთა აფხაზეთის სოფლის,
მის წინ ხეები ჩქოლა
და დარიგება მშობლის.

ვერ გადაუდგამს ბიჯი,
შიგნით კი ხმაურს ჰქვია -
ყდაზე ნახატი ბიჭი
და ხმები: „აი - ია“.