აბა კარგად დაფიქრდი,
როგორ არ გელხინება;
დღეს არავინ ერთ ადგილს
არ დგას, არ იყინება.

წინსვლის იმნაირია
სასიცოცხლო ანთება,
გუშინდელ დღეს სიზმრადაც
რომ არ მოელანდება.

იმ მერმისში მტკვრის პირად
წახვალ, შენ იქ გიცდიან -
იტყვი, რაც გიფიქრია,
იმღერ, რაც განგიცდია...