ადამიანის ბორკილებში
ჩაჭედვისათვის
თუ იბრძვის მტერი, ამტეხელი
ომის ხმაურის,
სამშობლო ქვეყნის უფლების და
დიდებისათვის
გაუტეხელი ნებისყოფა
სძლევს მეთაურის.

მასში მებრძოლის უწმინდესი
სისხლი ხმოვანებს,
დასძრავს რა პირად მაგალითით
ჯარს მოგუგუნარს -
უსაზღვროდა ხდის, საარაკოდ
აღაფრთოვანებს
მის იერიშებს, მის უბადლო
გაძღოლის უნარს.