ედება სხივის ანთება შავი,
გედივით ჰკივის ლანდების ზოლი.
ბავშვების ქუჩას მიაფრენს ნავი,
გარემოს უჩანს ნისლი და ბოლი.

ბორბალი მალე ავიდა ჰაერს,
ორფერი ალით ბაგეთა რკალი,
იქნება ქარში ახალი დავა,
ვინაა ქალი, ლამაზი ქალი?

ქავილი ნელი გაბზარავს ჰაერს,
ყვავილი ველის დაფარავს ყველას,
ავტომობილი მოაფრენს მაისს,
ავტომობილი მიჰქრის და ელავს.