აი, რა მზის სიზმარია,
აირევი, ივერია...
აი დროშა, აშორდია,
აერების სიბერეა.