ციკლიდან „პაციფიზმი“

ამერიკისა
იმგვარ სცემს გული,
რომ არ ივიწყებს ძველებურ რომანსს,
გამომიგზავნე, ევროპა, ფული,
ნუ დაიზარებ ქვეყნისთვის შრომას.

ცოტა კი უნდა გქონდეს ნამუსი,
პატივისცემაც სხვისადმი ცოტა,
რომ არ ჩაიცვა ტანისამოსი,
ასი წლის წინათ რომ იყო მოდა.

ახლა არ გშვენის მარაოს ქროლა
და მაგიდაზე დაიდაყვება,
Dinstiction-ი, რომელიც მხოლოდ
დაბადებას და აღზრდას დაჰყვება.