არ არის იგი იმდენად ტკბილი
დრო, დაფარული ცეცხლის ენებით,
მაგრამ არც ისე მწარე აქვს კბილი
საწამლავებით და შეჩვენებით.
მან შეაჩვია სოფელს სატანა,
ჯოჯოხეთური ალი ქურების,
რათა შემდეგში შესძლოს ატანა
უფრო საშინელ განადგურების.