არა იქ, სადაც სიხარულია -
არამედ - სადაც მეფობს მონება -
სადაც სუსტი და დაჩაგრულია -
მე მეძახოდა ზეშთაგონება.