ძმებო, ამხანაგებო!
აღარა გვყავს ილია;
მისი შუბლი მზიური -
ტყვიით გაპობილია...

ფიცი დავდოთ: განვაგრძოთ
ილიას გზა ნათელი,
მტერზე შურისძიება -
ეს იქნება ნამდვილი!

ფიცი დავდოთ: სამშობლოს
მივცეთ ჩვენი ცხოვრება -
მკვლელზე შურისძიება
ამით გვემახსოვრება!

ძმებო, ამხანაგებო!
აღარა გვყავს ილია:
მისი შუბლი მზიური -
ტყვიით გაპობილია...