ახალ მერნების მსუბუქი წყება
დგას ჩვენი დროის კართან ვედრებით,
მათ ენატრებათ თავდავიწყება
და გაბედული უნდათ მხედრები.

გზას შემოკლებულს ისინი გრძნობენ
და გიგანტიურ ნაბიჯის ლანდებს,
სად ტელეგრაფის ისმის სისინი -
სადაც ჰაერი ქარში ცეცხლს ანთებს.

რადიო, ავტო! თქვენი ზარებით
კითხვა, რომელსაც ვერსალი არჩევს,
ეხლა სამკვდროა და სასიცოცხლო:
უელსის ბრუნვა იტყვის დანარჩენს.