ციკლიდან „პაციფიზმი“

ბავშვს ღიმილი არ უქრება
და მისი ზრდა
მზის ნერგია,
ამაოდ გზა ემუქრება
და ატომის ენერგია...

მწვრთნელო! ბავშვის
დაიფარე
თვალთა ელვა და გიზგიზი,
მისი რწმენა მოელვარე,
მისი მღერა და კისკისი.

არ მოაკლდეს
ბავშვებს ზრუნვა,
არ შეეხოს ქართა ღელვა.
რისხვა მათ,
ვინც მოისურვა
ყვავილების გადათელვა.

თქვენ კი,
ვინაც ასე უვლით
ჩვენს მომავალ
გმირთ და მცველებს,
ქებას გიძღვნით
მთელის გულით
და მადლობას
უგულწრფელესს.