მან  დაიბრმავა ეს  თვალი განაგებ
და  ამნაირად გახდა  ცბიერი,
მეორე თვალში არის  განგება:
მეტი  სიმკაცრე და  სიძლიერე.

უმარულიან დენათა  შორის,
მწარე დაცინვით მათი  მგმობელი,
იგი  ტრიალებს, ვით  თვალი ქორის,
ეს  საუკუნე მეფისთოფელი.