ლამაზი მეგობარი : გი დე მოპასანის რომანი (მთარგმნელი). - თბილისი, პალიტრა L, 2012. - 344გვ.. - ISBN: 978-9941-19-337-8

ცოფიანი : მოთხრობა (ავტორი). - თბილისი, არტანუჯი, 2011. - 36გვ. . - ISBN: 978-9941-421-33-4

უბის წიგნაკებიდან : ჩანაწერები (ავტორი). - თბილისი, ინტელექტი, 2011. - 344გვ.. - ISBN: 978-9941-420-97-9

რჩეული ნაწარმოებები 7 ტომად (ავტორი). - თბილისი, პალიტრა L, 2011. - ISBN: 978-9941-19-256-2

ჯაყოს ხიზნები; თეთრი საყელო; გივი შადური : რომანები (ავტორი). - თბილისი, მერანი, 2001. - 949გვ.

არსენა მარაბდელი : რომანი (ავტორი). - თბილისი, ნაკადული, 1989. - 687გვ.