გააფთრებული რომ იყოს ვეფხვი,
მკაცრ თვალთაცქერას გაექცე ვერსით,
და გაგიწვება ფეხებთან კვდომით,
დამონებული მშვიდი ალერსით.
გულში ტროპიკის შუადღით ცხელა,
ოცნება მიჰქრის ველურ ცხენებით
და მოკლულია ყოველგან ყველა -
დაუნდობელი გადაჭენებით.
ცხოვრება ბედთან გადიქცა ბრძოლად,
სულს კი მარადის სურს ციერება.
გამარჯვებათა მე ვიგრძენ მხოლოდ
ეს უდიდესი ბედნიერება.