თითქო ხელებზე დადებული მომხსნეს ხუნდები!
რაკი ვეღირსე, მშვენიერო, მე შენგან სალამს,
ჩემს დაობლებულს, ძველ მაგიდას კვლავ ვუბრუნდები,
ჩემს მიტოვებულს ვუბრუნდები მე ისევ კალამს!

რა ენერგია არის ქვეყნის, რომ არ იცლება?
იმ ენერგიას მატებს მგოსანს დღეს აფხაზეთი:
არსებობს ქვეყნად მრავალგვარი გამოფხიზლება,
გამოფხიზლება, ფრთების გაშლა... მაგრამ ასეთი?