დავითიანი (ავტორი). - თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1986. - 329 გვ.

ლირიკა (ავტორი). - თბილისი, ნაკადული, 1983. - 94 გვ.

ისმინე სწავლის მძებნელო : ლექსები, აფორიზმები, სასკოლო ასაკის ბავშვთათვის (ავტორი). - თბილისი, თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1980. - 34 გვ.