ეს გახსოვდეს გარიგება

ძველის მოუსმინარესა, -

აკვნის დაწვა -

                        არ იქნება,

წყალს მისცემენ მდინარესა,

ან დასჭრიან,

ან ჩაჰფლავენ,

დაძველებათ მჩინარესა...

საფლავის ხვნაც -

                        არ იქნება,

მითუმეტეს - წინაპრისა...


1932 წ.