*

მთელ ცხოვრებას შენზე ფიქრით გავივლი,

უშენობას გული ვერ შეეთვისა,

ნუშის წვერში რომ იფეთქებს ყვავილი,

იქ მაქვს გული შენახული შენთვისა.

 

*

შენ სუმბული ხარ, ნაზი, რტოვანი,

შენ, ვით მაისმა, შემომისწარი,

შენი სიწმინდის შუქის თოვანი

გულში ბრწყინვალებს, როგორც ცისკარი.

 

*

სად არი ტილო ან მარმარილო,

ბრინჯაო, რვალი, ქვა და ქაღალდი,

რომ დაიტიოს შენზედ ოცნება,

ჩემი მდუღარე სულის ღაღადი?!

 

*

მოგუბდა ლექსი შენს სიყვარულზე

და ლამის ყელში გადაილეწოს.

ერთხელ დახარე ჩემსკენ წამწამი,

რომ ჩემმა ჩანგმა შენზედ ილოცოს...

 

*

სატრფოვ, გაფანტე ფიქრები,

ეჭვიანობის არაკი,

სულ მუდამ ერთად ვიქნებით,

როგორც მტკვარი და არაგვი!


1935 წ.