რად მანატრებ თავს,
რატომ გინდა გადაღალო სული გადაღლილი?
თუ მიჰყვები ქარს,
ჩქარა წადი და მეც ისევ მარტოდმარტო ვივლი.
ნუ მანახაბ ცრემლს,
ვერ გავუძლებ, ვიცი, შენძე ფიქრებსა და ნაღველს,
ნუ მატირებ მეც
და დალექილ სევდას გულში მეტად ნუ აამღვრევ.
შემიბრალებ ნუ,
განა მეფე მუდამ სწყალობს საბრალოს და ღარიბს?!
მომიგონებ თუ,
ეგ ფიქრები ჩემს სულს ცრემლად და სევდად დააწვიმს,
გარდაგსახავ ჯვარს,
დაგიფარავს ღმერთი, იყო ბედნიერი უნდა,
მე გავყვები ქარს,
დამიძახებ ნუ და უკან მომაბრუნებ ნუღარ.

 

26.04.2007