მე ვხედავ თვალებს,
თვალებს ვნებიანს,
ტვალებს ციმციმას,
თვალებს ცრემლიანს.
მე ვხედავ თვალებს
სიცოცხლით სავსეს,
მზერით რომ დაცლის
ღვინიან თასებს.
მე ვხედავ თალებს ლამაზს, სევდიანს,
მრავლის მთქმელსა და
თანაც ეჭვიანს.
მე ვხედავ თვალებს
ძლიერ იშვიათს,
თვალებს ნაზსაც და
თვალებს ცეცხლიანს,
მე ვხედავ თვალებს
მორცხვს, ალერსიანს,
თვალებს ტურფას და
თვალებს ეშხიანს.
და ეს თვალები ჩვენი სიცოცხლის,
თვით სიყვარულის მყარი ღერძია,
ვერვინ ამ თვალებს ვერ იპოვიდით,
თუნდაც უაზროდ ბევრი გეძიათ!

 

26.04.2007