მინდა გითხრა, რომ შემიყვარდი, ვერ ვბედავ თუმცა,
თან უთქმელობის მეშინია არადა ძლიერ,
ბევრი ვეცადე, არ გამეღო კარი გულისა,
მაგრამ ფიქრებს და შენს სიყვარულს ვერაფრით ვძლიე,
და შემოგიშვი ჩუმად ჩემი სულის სიღრმეში,
გაჩუქე მასში ანთებული ლამპარი ციცქნა,
გაგანდე ყველა საიდუმლო--ახალიც, ძველიც
და გაგახვიე ქარიშხალში ჩემებურ ფიქრთა.

 

26.04.2007