არ ვიცი, რატომ მეფერება ეს ცივი ქარი,
არ ვიცი, რატომ დამაყარა ცრემლები ზეცამ,
ცხოვრების მწარე საიდუმლო რად არ მითხარით,
თორემ არაფრით ვისურვებდი მოსვლას ამ ქვეყნად.
ცხოვრების მწარე საიდუმლო? ვერ მიხვდით განა,
რომ ეს ცხოვრება არის მხოლოდ ამაოება,
უკან მოხედვას ვერ მოასწრებ, დრო ისე გავა,
გუშინდელივით ეს დღეც ცარსულს დაემონება...

 

26.04.2007