უკანასკნელი თოვლიც გაქრა,
გამოზაფხულდა გულშიაც კვლავ,
ლამაზ სიმღერას სულიც კი აჰყვა,
ეს გაზაფხული ოცნებას ჰგავს.
სულ დახეულა ნისლის პერანგი,
გაუხელია თვალები ცას,
სადღაც გამქრალა მწუხრი ვერაგი,
მზის, გაზაფხულის, სინათლის მწამს!...

 

26.04.2007