მებრალება და მეწყალვის,

საცოდავია, იცოდეთ,

გაუფრენელი მერცხალი

და გაფრენილი სიცოცხლე!

 

ჩამორჩენილი მერცხალი

ვერ ჩაფრინდება ინდოეთს...

თუ გადაიმსხვრა ლერწამი,

სიმღერას ვინღა ინდომებს?

 

სიცოცხლე არი სიცეცხლე

ჩქარა წაგშლიან ცარცივით.

წამსაც კი ვერსად ისესხებ,

თუ გაგიფრინდა არწივი.

 

დრო არი გადამრეცხავი

მისი, რაც იწვის მარადღე!

გაუფრენელი მერცხალი,

ვერა, ვერ დაკამარავდეს...

 

მისთვის სიტყვა ვთქვი მე ცხარი:

ვაი, ნაცარში იცოცებს -

გაუფრენელი მერცხალი

და გაფრენილი სიცოცხლე!


1962 წ.