ნუთუ არ გაწვიმს ჩემი ცრემლები?
ნუთუ არ დაგწვა მისმა სიცხელემ?
მე მოგონებებს თავზე ვევლები
და იმ ყველაფერს ცრემლით ვიხსენებ.
ამტკივდა გული, გესმის ეს ფეთქვა?
ვცახცახებ სულმთლად და სულმთლად ვთრთოლავ,
იქნება ესეც არ უნდა მეთქვა,
მაგრამ სულია ასე რომ ბორგავს.
გიხსენებ, მე დღეს გიხსენებ უკვე,
მაგრამ დღესაც კი ვერ ვუძლებ ტკივილს,
ჩუმად მივყვები გზას ბნელს და უკვლევს
და ვეძებ შენსკენ მომავალ ბილიკს.


26.04.2007