ჩუმად ფიქრში ჩაიფერფლა ღამე,
და მარტო ვარ... უსაშველოდ ცივა,
შეხვედრამდე მე დავითვლი წამებს,
შეხვედრამდე მე გავუძლებ წვიმას...
მომენატრე ძალზედ ძლიერ, მაგრამ
მომენატრე მხოლოდ ჩემთვის, ჩუმად,
როცა გნახავ, მოგიშორებ აღარ,
შეხვედრამდე თუ გამიძლო გულმა...


26.04.2007