ვიცი არ გამანდობ საიდუმლოს,
სადღაც გამექცევი შორს,
ჩემთან ყოფნა როგორ გაიძულო?
სულში უშენობით თოვს.
ვიცი, არ გამიმხელ შენს ოცნებებს
და არც რომელიმე ფიქრს,
მხოლოდ ერთხელ მაინც შემომხედე...
სულში უშენობით წვიმს.
ვიცი, არასოდეს არ მაჩუქებ
არცერთ გაღიმებას ჩუმს,
ამ გულს მეტად ნუღარ გააჩუმებ...
სული უშენობით დუმს.
ვიცი, არასოდეს გაიმეტებ
ჩემთვის თუნდაც ერთ წვეთ ცრემლს,
ნეტავ თავსრითიღა ვაიმედებ?...
სული უშენობით თვლემს...


26.04.2007