დამივიწყე!!! დამივიწყე უსასრულოდ!!!
ნუ მიჰყვები ჩემზე ფიქრის მდინარებას,
საყვედურით ცად ღმერთი არ შეაწუხო...
გაუძელი, გაუძელი მონატრებას...
შენს თვალებში ნუ მანახებ სევდა-ნაღველს,
თვალებში ხომ შენი გული ირეკლება...
არ ანახო წვეთი ცრემლი თუნდაც ღამეს
და არც დღის ცას, როცა ღამე გაეყრება.
დამივიწყებ... განშორებით ვინ მომკვდარა?!
განა ყველა ამაყად არ დააბიჯებს?!
ერთადერთი მე ვიქნები ქვეყნად ალბათ,
ვისაც მხოლოდ უშენობა გააგიჟებს...


26.04.2007