ცვალებადია ჩემი ბუნება,
ცვალებადია ვითარცა მარტი,
წეღან თუ კარგი მქონდა გუნება,
ეხლა ცრემლების მომდის ნაკადი.
ცეღან თუ სავსე ვიყავ ხალისით,
ეხლა მაწუხებს დარდი უთქმელი,
უცებ მესტუმრა წამი დანისვლის,
უცებ ჩამოწვა სულში ღრუბელი.
შენ გამახსენდი... ვიცვალე მიტომ...
და ეხლა სევდას გავუძლო უნდა,
ბედნიერება?? არ მინდა... გითმობ...
შენთვის სიცოცხლეც მეჩუქნა მსურდა...


26.04.2007