გემი რომ ვიყო, მე მხოლოდ შენსკენ მომავალი გავშლიდი აფრებს,
ჩიტი რომ ვიყო, ჩემი გალობით მოგირჩენდი სულის იარებს,
ქარი რომ ვიყო, მე მხოლოდ შენთვის ვიქროლებდი დედამიცაზე,
ფიქრი რომ ვიყო, მე ერთადერთი შენს გარშემო თუ ვიტრიალებ.
მე რომ მზე ვიყო, ჩემს უთბეს სხივებს მარტოდმარტო შენ გაჩუქებდი,
წვიმა რომ ვიყო, მე მხოლოდ შენთვის მოვწყდებოდი ზეცის წამწამებს,
მთვარე რომ ვიყო, მე ჩემს სინათლეს შენს ფანჯრებთან ავაფეთქებდი,
რწმენა რომ ვიყო, მე მხოლოდ ჩემით აგივსებდი სულს განაწამებს.
რომ ვიყო ლანდი, მე უსათოუდ ვიქნებოდი შენი აჩრდილი,
რომ ვიყო წყარო, დავდინდებოდი მხოლოდ შენთვის მიწაზე მუდამ...
და თუ არა ვარ მე არცერთის თუნდაც ნაწილი,
მე მაინც შენით ვარსებობ და შენთვისვე ვსუნთქავ!


25.04.2007