ისევ სიბნელე... ისევ ღამე... და ისევ ქარი...
ისევ მდინარის ჩუმი ხმა თუ ტკბილი ბაასი...
კვლავ მოგონება... კვლავ ზმანება საყვარელ ქალის...
კვლავ მონატრება... კვლავ ტიკტიკი მწარედ საათის...
ისევ ფიქრები... მომავალი ნაცრისფერია...
ისევ დუმილი... დროს გაძლება უნდა ხანდახან...
ისევ ლოდინი... ჩემნაირიც ალბათ ბევრია...
ისევ ოცნება... თუ იმედი იქნა თანახმა...


25.04.2007