მაოცებს მზერა მაგ თვალების აღსავსე ფიქრით,
მაოცებს სევდა უსასრულო, სულში რომ მალავ,
შენ რომ არა თქვა, სულ ყველაფერს თვალები იტყვის,
ბაგეც კი გაგთქვამს, გაიხსნება ისე ლამაზად.
ასწი წამწამნი, შემომხედე, რომ მე მათ ჩრდილში,
ყოველი აზრი ზედმიწევნით ამოვიკითხო...
თუ დავიკარგე უგზო-უკვლოდ შენსა ღიმილში,
გაფიცებ ყოველს, არასოდეს არ მომიკითხო!


19.10.2007