უსულდგმულო ცხოვრება

ცის ნიჭად ნუ გგონია,

იგი მიწის ყოფილა —

რასაც ბოლო ჰქონია!


ცხოვრებას აცისკროვნებს

სული, საქმით მეტყველი,

და ის უბოლო არის,

ვით სულის შთამბერველი.


ნეტა ვინც კარგის საქმით

აღნიშნავს თავის დროსა!

ის აქავ ეწაფება

უკვდავების წყაროსა!..

1860 წ.

პეტერბურგი.