მეთორმეტე საუკუნის გელათის ოთხთავის გვერდი ასახავს შობას. თბილისის ხელოვნების მუზეუმი.

  სახარებაჲ მა{თჱსი}


სახარებაჲ მარკოზისი


სახარებაჲ ლუკაჲსი


{სახარებაჲ იოვანე}სი