მეთორმეტე საუკუნის გელათის ოთხთავის გვერდი ასახავს შობას.
თბილისის ხელოვნების მუზეუმი.წმინდა გიორგი კლავს ურჩხულს
(მეთხუთმეტე საუკუნიდან ხელოვნების ნაციონალური მუზეუმი)

  კანონი პირველი


კანონი მეორე


კანონი მესამე


კანონი მეოთხე


კანონი მეხუთე


კანონი მეექვსე


კანონი მეშვიდე


კანონი მერვე


კანონი მეცხრე


კანონი მეათე


კანონი მეთერთმეტე


კანონი მეთორმეტე


კანონი მეცამეტე


კანონი მეთოთხმეტე


კანონი მეთხუთმეტე


კანონი მეთექვსმეტე


კანონი მეჩვიდმეტე


კანონი მეთვრამეტე