მეთორმეტე საუკუნის გელათის ოთხთავის გვერდი ასახავს შობას. თბილისის ხელოვნების მუზეუმი.

XI საუკუნის ქართული ბიბლია.  წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მეორე სრული გამოცემის მიხედვით


წმიდაჲ ოთხთავი

    სახარება მათესაგან

    სახარება მარკოზისაგან

    სახარება ლუკასაგან

    სახარება იოანესაგან


საქმე წმიდათა მოციქულთა (აღწერილი ლუკა მახარებელისა)


კათოლიკე ეპისტოლენი

    წმ. მოციქულისა იაკობისი

    წმ. მოციქულისა პეტრესი (პირველი)

    წმ. მოციქულისა პეტრესი (მეორე)

    წმ. მოციქულისა და ღმრთისმეტყველისა იოვანესი (პირველი)

    წმ. მოციქულისა და ღმრთისმეტყველისა იოვანესი (მეორე)

    წმ. მოციქულისა და ღმრთისმეტყველისა იოვანესი (მესამე)

    წმ. მოციქულისა იუდასი


ეპისტოლენი პავლე მოციქულისა

    რომაელთა მიმართ

    კორინთელთა მიმართ (პირველი)

    კორინთელთა მიმართ (მეორე)

    გალატელთა მიმართ

    ეფესელთა მიმართ

    ფილიპელთა მიმართ

    კოლასელთა მიმართ

    თესალონიკელთა მიმართ (პირველი)

    თესალონიკელთა მიმართ (მეორე)

    ტიმოთეს მიმართ (პირველი)

    ტიმოთეს მიმართ (მეორე)

    ტიტეს მიმართ

    ფილიმონის მიმართ

    ებრაელთა მიმართ


გამოცხადებაჲ იოვანესი