მეთორმეტე საუკუნის გელათის ოთხთავის გვერდი ასახავს შობას.
თბილისის ხელოვნების მუზეუმი.


XI საუკუნის ქართული ბიბლია.


ძველი ქართული ხელნაწერი. ბიბლია, ძველი აღთქმა.


ბაქარის ბიბლია - ძველი და ახალი აღთქმის წიგნთა კრებულის ქართული თარგმანების პირველი სრული ბეჭდური გამოცემა, რომელიც განახორციელა ბაქარ ბატონიშვილმა (ვახტანგ VI-ს ძემ) 1743 წელს ქ. მოსკოვში.

  დაბადება (დაბ.)

გამოსვლა (გამ.)

ლევიანნი (ლევ.)

რიცხუთაჲ (რიცხ)

მეორე რჯული (რჯლ.)

იესო ნავეს ძე (იესო)

მსაჯულნი (მსაჯ.)

რუთი (რუთ.)

პირველი მეფეთა (1 მეფ.)

მეორე მეფეთა (2 მეფ.)

მესამე მეფეთა (3 მეფ.)

მეოთხე მეფეთა (4 მეფ.)

პირველი ნეშტთა (1 ნეშტ.)

მეორე ნეშტთა (2 ნეშტ.)

პირველი ეზრა (1 ეზრ.)

ნეემია (ნეემ.)

მეორე ეზრა* (2 ეზრ.)

ტობითი* (ტობ.)

ივდითი* (ივდ.)

ესთერი (ესთ.)

იობი (იობ.)

ფსალმუნნი (ფსალმ.)

იგავნი სოლომონისა (იგავ.)

ეკლესიასტე (ეკლ.)

ქებათა-ქება სოლომონისა (ქებ.)

სიბრძნე სოლომონისა* (სიბრძ.)

სიბრძნე ზირაქისა* (ზირ.)

ესაია წინასწარმეტყველი (ეს.)

იერემია წინასწარმეტყველი (იერ.)

გოდება იერემიასი (გოდ.)

ეპისტოლე იერემიასი

ბარუქ წინასწარმეტყველი* (ბარ.)

ეზეკიელ წინასწარმეტყველი (ეზეკ.)

დანიელ წინასწარმეტყველი (დან.)

ოსია წინასწარმეტყველი (ოს.)

იოველ წინასწარმეტყველი (იოვ.)

ამოს წინასწარმეტყველი (ამოს)

აბდია წინასწარმეტყველი (აბდ.)

იონა წინასწარმეტყველი (იონ.)

მიქა წინასწარმეტყველი (მიქ.)

ნაუმ წინასწარმეტყველი (ნაუმ.)

აბაკუმ წინასწარმეტყველი (აბაკ.)

სოფონია წინასწარმეტყველი (სოფ.)

ანგია წინასწარმეტყველი (ანგ.)

ზაქარია წინასწარმეტყველი (ზაქ.)

მალაქია წინასწარმეტყველი (მალ.)

პირველი მაკაბელთა* (1 მაკ.)

მეორე მაკაბელთა* (2 მაკ.)

მესამე მაკაბელთა* (3 მაკ.)

მეოთხე მაკაბელთა* (4 მაკ.)

მესამე ეზრა* (3 ეზრ.)


* ებრაული დედანი შემონახული არ არის; თარგმნილია ბერძნულიდან. ტექსტი არაკანონიკურია