შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში

  კლასიკა


V ს. II ნახ.          იაკობ ცურტაველი

X ს.                    გიორგი მერჩულე

1172 - 1216        შოთა რუსთაველი

1658-1725           სულხან-საბა ორბელიანი

1837-1907           ილია ჭავჭავაძე

1840-1915            აკაკი წერეთელი
თანამედროვე მწერლები


ტურძელაძე, ხათუნა

შველიძე, ერეკლე