შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში

 

ვეფხისტყაოსანი