სანდრო ფანჩულიძე - გრიგოლ რობაქიძის ბიოგრაფიული ცნობები


ესსები და გამოკვლევები

მზის ხანა საქართველოში

საკრალური წყობა

ერის სული და შემოქმედება

დავით აღმაშენებელი

თამარ

Vom Weltbild der Georgier

ლენინი

Stalin als Ahrimanische Macht

ადოლფ ჰიტლერი


გრიგოლ რობაქიძის ნაშრომები გერმანულ და ქართულ ენებზე:
Grigol Robakidse: Portraits. Tbilisi 1919;
Grigol Robakidse: Kaukasische Novellen. Frankfurt am Main 1922; 2. Auflage 1979, ISBN 351801661X;
Grigol Robakidse: Lamara. Tbilisi 1928;
Grigol Robakidse: Das Schlangenhemd. Roman des georgischen Volkes. Vorwort von Stefan Zweig, Eugen Diederichs Verlag, Jena 1928;
Grigol Robakidse: Megi. Ein georgisches Mädchen. Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen 1932;
Grigol Robakidse: Vrazdena Duse. Praha 1934;
Grigol Robakidse: Der Ruf der Göttin. Roman. Eugen Diederichs Verlag, Jena 1934;
Grigol Robakidse: Dämon und Mythos. Essays. Eugen Diederichs Verlag, Jena 1935;
Grigol Robakidse: Der Hüter des Grals. Roman. Eugen Diederichs Verlag, Jena 1937.


პუბლიცისტიკა:
Avallon Cardwell [Grigol Robakidse]: Schauprozesse (Aus dem Buch-Manuskript „Das Nessus-Hemd" Copyright by Avallon Cardwell, in Die Tat Zürich, 9. 12. 1952)
Avallon Cardwell [Grigol Robakidse]: Zur Psychologie des Sowjetmenschen. in: Schweizer Rundschau, Monatsschrift für Geistesleben und Kultur, Zürich, Heft 7, Oktober 1953, 53. Jahrgang 1953/4
Grigol Robakidse: Vom Weltbild der Georgier. in: Atlantis, 33. Jahrgang, No. 10, Oktober 1961, Zürich
Grigol Robakidse: Aus dem Reich der Poesie. in: Bedi Kartlisa 13 — 14 1962, S. 127 — 139
Grigol Robakidse: Visitenkarte der Georgier. in: Zeitschrift „Zürcher Woche", Red. Roman Brodmann, Dr. Hans Fleig, Werner Wollenberger, Nr. 49, 7. 12. 1962 (G.R.s letzter Artikel)


ლიტერატურა გრიგოლ რობაქიძის შესახებ:
Nikos Kazantzakis: Toda Raba. Paris 1962.
Karlo Insaridze (Hrsg.): Grigol Robakidze. München 1984;
Steffi Chotiwari-Jünger: Der Schriftsteller Grigol Robakidse in Deutschland. In: Mitteilungsblatt der Berliner Georgischen Gesellschaft, 29-31 /1994, S. 8-20;
Steffi Chotiwari-Jünger: Neue Dokumente zur Herausgabe des Romans "Das Schlangenhemd" von Grigol Robakidse. In: Georgica 18(1995), S. 77-82.