შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში

 

ვეფხისტყაოსანი

 

 

აფორიზმები