შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში

  ვეფხისტყაოსანი

ვეფხისტყაოსანი - შინაარსი

აფორიზმები