(64) ინსცენირებული ახალი აღთქმა - კათოლიკე ეპისტოლენი - მესამე იოანესი

  • View
    HOSANNA FAITH COMES BY HEARING® Georgian N2GEO/IBT
    © 1980, 1992 Institute for Bible Translation
    (P) 2003 Hosanna