პირველი ტომი - რედაქციის წინასიტყვაობა

ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება და მეცნიერული ღვაწლი

პირველი ტომი - თავი პირველი - კავკასიისა და ქართველების ნივთიერი კულტურა

პირველი ტომი - თავი მეორე - ქართველების წარმართობა

პირველი ტომი - თავი მესამე - უძველესი სარწმუნოებრივი თქმულებები

პირველი ტომი - თავი მეოთხე - საქართველოს ცხოვრება და თავგადასავალი I საუკუნიდან VII საუკ. პირველ ნახევრამდე

პირველი ტომი - თავი მეხუთე - საქართველოს კულტურა I—VII ს. ს. ქრ. შ.

- - - სომეხ-ქართველთა სარწმუნოებრივი განხეთქილება VII საუკუნეში

მეოთხე ტომი - რედაქტორისაგან