ვაჟა-ფშაველა და ალექსანდრე ყაზბეგი


დავით კლდიაშვილი და ვაჟა-ფშაველავაჟა-ფშაველას ოჯახივაჟა-ფშაველა და მისი მეუღლე თამარივაჟა-ფშაველა და ალექსანდრე ყაზბეგიდავით კლდიაშვილი და ვაჟა-ფშაველავაჟა-ფშაველას ოჯახი 

აუდიო არქივი


პროზა

ჩხიკვთა ქორწილი

შვლის ნუკრის ნაამბობი

მთანი მაღალნი

მთის წყარო

ხმელი წიფელი

ქუჩი

გველი

დარეჯანი

ტრედები

ამოდის, ნათდება!

სათაგური

ამირანის ხმალი

ბათურის ხმალი

ბუნების მგოსნები

გასამართლებული ჩიბუხი

დათვი

ია

კლდემ მხოლოდ ერთხელ სთქვა

მგელი

პატარა მწყემსის ფიქრები

როგორ გაჩნდენ ბუები ქვეყანაზედ?

სვავი

სიზმარი ობლისა

ფესვები

ქუდოვანი

შალვას ნანახი ხატი

შობის წინა ღამე ტყეში

ჩვენი მამალი

ცრუპენტელა აღმზრდელი

წიფლისჩიტა


პოემები

გოგოთურ და აფშინა

ალუდა ქეთელაური

ბახტრიონი

სტუმარ-მასპინძელი

გველის მჭამელი

ეთერი

კოპალა

მოხუცის ნათქვამი

ძაღლიკა ხიმიკაური


პიესები

მოკვეთილი


პოეზია

1795 წლის სახსოვრად

ადგილო კურუმ-კურუმო

აკაკის საიუბილეოდ

ალექსანდრე ყაზბეგს

ამაო ომი

ამირანი

ანდერძი

ანნა-ბულბული

არაგვს

არწივი

არწივის დარდი

აღარც-რას მერცხალს ვუყურებ

ბაკური

ბერიკაული

ბოქაული

გაზაფხულს ია ამოდის

გალაშქრება ლაშარის-ჯვრისა დროშით

გამოღმით მე ვარ

გიგი

გიორგი ლეონიძეს

გიორგი სააკაძის სურათზე

გლეხის სიმღერა

გული გავგზავნე ქვეყნადა

გულო, არ გასტყდე

გულს

დაგვიანებული პასუხი აკაკის

დავით გურამიშვილის ხსოვნას

დამსეტყვე, ცაო

დარო ზურაბიშვილს

დევების ქორწილი

დიდი თამარი

ერეკლეს სიზმარი

ერთი რამ მინდა სათქმელად ..

ერთხელ-კი ჩვენაც ვყოფილვართ

ერთხელც იქნება, მოვკვდები

ეს გაზაფხულიც მოვიდა

ვარსკვლავი

ვინ არის კაცი?

ვიცანი, ღმერთო, სამყარო

თათრობა

თქვენი ჭირიმე, ჰო, მთებო

იას უთხარით ტურფასა

ივანე კოტორაშვილის ამბავი

ილია ჭავჭავაძის სახსოვრად

ილიას საღამო

იმედი საზიკაული

იმერეთს

ისევ შენ, ისევ, ქალაო

კაი ყმა

კაფია

კაფია (მიხეილ ერისთავს)

კახეთს

კიდევაც ვნახავ გაზაფხულს

კლდე და მდინარე

კურდღლის სიმღერა

ლუარსაბს

ლურჯას

მაცნე

მე რო ტირილი მეწადოს

მემღერება და ვიმღერი

მერცხლის სიმღერა

მეურმის სიმღერა

მთა და ბარი

მთამ სრულიად სხვა სთქვა

მთას ვიყავ

მთაში

მოდი, მოხშირდი, ჭაღარავ

მოლოდინი

მოფრინდა უცხო ფრინველი

მრწამს, მარად მიწამებია

მუდარა

მწყემსი ქალი

მხედართა ძველი სიმღერა

ნატვრა

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს

ნუგეში მგოსნისა

ნუმცა მსმენია სიკვდილი

ობოლი

ომის წინ ჯარის სიმღერა

პაპიჩემის ანდერძი

პასუხად

რა-გინდა ბედმა მიმტყუვნოს

რამ გაგაჩინა, ქალაო

რამ შემქმნა ადამიანად?

როგორ საშინლად ბნელოდა

როს ვუკვირდები თავის-თავს

რუსთაველის ნეშტს

საახალწლოდ

სად არის ქრისტე, ან მისი სწავლა?

სამეფოს სიმღერა

საშობაო ამბავი

სიკვდილი გმირისა

სიმღერა

სინდისი

სიტყვა ეული

სიყვარული

სიყმე სიბერედ ვაქციე

სიცოცხლემ შხამი მასმია

სოფლისა წესი ასეა

უნუგეშო ყოფნა

ფშაველი ჯარისკაცის წერილი

ფშავლის სიმღერა

ფშავლის სიყვარული

ქალას

ქართლს

ქეიფი

ღამე მთაში

შეჰხედეთ ერთი ღრუბელსა

ჩემი ვედრება

ჩემის კაცობის გვირგვინო

ჩივილი ხმლისა

ჩიტი-ჩიორა

ცაზე იარე, მთვარეო

წილის ყრა

წიწილა

ხევზედ მიდიან ნისლები

ხიდო, მოგენდე, ჩამიტყდი

ხმა სამარიდამ

ხორცო დაჰნელდი

ჯამრული

ჰაოს და ქართლოს

„ხატმა გვიბრძანა“


პუბლიცისტიკა

“ცოტა რამ ჩვენის ცხოვრების ავ-კარგისა”

კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

მღვდლების ვინაობა

შავ-ბნელი ამნები

ბიუროკრატის ჩივილი

ფიქრები (ფიქრი უსამზღვროა...)

ფიქრები (უნდა ვიფიქრო...)

ენა

Pro domo sua


დრამატურგია

სცენა მთაში

სცენები (სცენა ხევსურეთში)

სცენები (ფშავლების ცხოვრებიდამ)

ტყის კომედია


აფორიზმები

აფორიზმები