ბიოგრაფია

X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფი და მესხეთის ლიტერატურული  სკოლის წარმომადგენელი. იგი 70-იანი წლებიდან მოღვაწეობდა საზღვარგარეთ, სინას  მთაზე. ჩვენამდე მოღწეულია კურდანაის ერთადერთი აკროსტიქული საგალობელი (კიდურწერილობა ”თავნი იტყჳნ კორდანაი”), რომელიც შესულია მიქაელ მოდრეკილის ”იადგარში” (978–988 წწ.).


დასდებელნი წმიდისა აღდგომისანი