დაბადების თარიღი:    21 აპრილი, 1824
გარდაცვ. თარიღი:    4 მარტი, 1901  (76 წლის ასაკში)
დაკრძალვის ადგილი:    თელავი
კატეგორია:        ეთნოლოგი, მწერალი


ბიოგრაფია

დაბადების ადგილი: სოფელი ქვემო ჭალა, ახლანდ კასპის რაიონი.

ქართველი მწერალი, ეთნოგრაფი, ლექსიკოგრაფი, საზოგადო მოღვაწე. იგი იყო კახეთში ჩასახლებულ ერისთავთა შთამომავალი. ბავშვობა სოფ. ქისტაურში გაატარა. სწავლობდა თელავის სამაზრო სასწავლებელში, შემდეგ შუამთის მონასტერში; თბილისის გიმნაზიის დასრულების შემდეგ (1844) მუშაობდა თუშ-ფშავ-ხევსურეთის სამმართველოში თარჯიმნად, თბილისში - მეფისნაცვლის კანცელარიაში, ქუთაისში - განსაკუთრებულ მინდობილობათა უფროს მოხელედ.

რ. ერისთავს დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული მუზეუმისა და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსების საქმეში; იგი იყო ქართული პროფესიული თეატრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, აგრეთვე ”ვეფხისტყაოსანის” ტექსტის დამდგენი კომისიის (1882) ერთ-ერთი ინიციატორი და მონაწილე. რ. ერისთავის შემოქმედება მრავალფეროვანია. 70-80-იან წლებში რ. ერისთავის პოეზიაში ახალი ძალით გამოვლინდა ჰუმანიზმი და დემოკრატიზმი. იგი ქართული საბავშვო ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. მან დაამუშავა მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური და სხვ. სამეცნიერო ტერმინოლოგია; გამოცემული აქვს "შემოკლებული ლათინურ-რუსულ-ქართული ლექსიკონი" (1873). მისი რედაქტორობით პირველად გამოიცა ს. ს. ორბელიანის ქართული ლექსიკონი (1884).


წყარო: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია:ტ.4.-თბ., 1979.-გვ.194; განმანათლებლობა საქართველოში: იდეები და მოღვაწეები: nateba.websail.net


ბიბლიოგრაფია

მიპატიჟება სასწავლებელში : ლექსები უმცრ. სასკ. ასაკის ბავშვებისათვის (ავტორი). - თბილისი, ნაკადული, 1986. - 16გვ.
ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული წერილები (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 1986. - 250გვ.
რჩეული თხზულებანი (ავტორი). - თბილისი, საბჭ. მწერალი, 1958. - 583გვ.
რჩეული ლექსები (ავტორი). - ტფილისი, სახელგამი, 1928. - 74გვ.
მოკლე ქართულ-რუსულ-ლათინური ლექსიკონი (შემდგენელი). - ტფილისი, 1884. - 167გვ.


 ლექსები

ნეტა რას სტირი, დედილო?

ბაჩანას პასუხად

ტეტიას მოთქმა

კაცი ის არის

თინიას მამითადი

მიპატიჟება სასწავლებელში

ღამის მეხრე

გაზაფხული

სესიას ფიქრები

თარის დაკვრაზედ

ღამის მეხრის სიმღერა

რაზე მიწყრები, ყეენო

რას შემომცქერი, ძმობილო?

გოგოს ჭირიმე

კავკასია

სურათი

აღზევანს წასვლა

ზაფხული

რას ერჩი მაგ ბიჭს, თათარო?

მევენახის სიმღერა

მეცხვარე თრიალეთზედა

სამშობლო ხევსურისა